Tuesday, September 27, 2016

છોકરી હસીને વાત કરે છે.. ચાલુ લાગે છે.

છોકરી હસીને વાત કરે છે.. છોકરી સીગરેટ પીવે છે.. કયારેક દારૂ પણ પી જાય છે, છોકરી ચાલુ લાગે છે, આવી એક સહજ પુરૂષ માન્યતાઓને આધારે જ હમણાં અમીતાભ બચ્ચનની પીંક નામની ફિલ્મ રીલીઝ થઈ.આખી ફિલ્મ પહેલા દર્શ્યથી એન્ડ સુધી પુરૂષની એક સ્ત્રી અંગેની માન્યતાઓની આસપાસ જ ચાલતી રહે છે. ફિલ્મમાં કયાં સીધો મેસેજ છે , તો કયાંક બીટવીન્ધી લાઈન્સ પણ ઘણી બધી બાબત છે. મેં પણ આખી ફિલ્મ જોઈ બહુ ધ્યાનથી. ફિલ્મમાં પુરૂષની વિચારવાની પધ્ધતિઓ અંગે જે કઈ સ્ક્રીપ્ટીગ થયુ છે તે એકદમ બરાબર છે. છતાં મેં આખી ફિલ્મ અંગે એક પિતા તરીકે વિચાર કરી જોયો કારણ હું પણ એક દિકરીનો પિતા છુ.

પીંકમાં ત્રણ છોકરીઓની વાત છે, તેઓ દિલ્હીમાં એકલી રહે છે, નોકરી કરે છે, મોડે સુધી ફરે છે, ડાન્સ બારમાં જાય છે, કયારેક દારૂ પણ પીવે છે. અને તેમના ગમતા પુરૂષ મીત્રો સાથે સંબંધ પણ રાખે છે.બસ આ ઘટનાને કારણે તેમના જ સમવસ્યક યુવકો માની બેસે છે કે આ છોકરીઓ ચાલુ છે. પછી જે કઈ બને છે તે અંગે મારે કઈ કહેવુ નથી કારણ તેના માટે એક વખત ફિલ્મ સહપરિવાર જોઈ જવી જોઈએ કદાચ મનના કેટલાંક ગુચડાઓ સાફ પણ થઈ જાય. છોકરાઓ એકલા રહે તો ચાલે, પણ છોકરીઓ તો એકલી કેવી રીતે રહી શકે, છોકરાઓ ભેગા થઈ શહેરમાં અથવા શહેરની બહાર ફરવા જઈ શકે, પણ એકલી છોકરીઓ મા-બાપ અથવા પતિ વગર કેવી રીતે જઈ શકે, છોકરાઓ દારૂ જુગાર અને સીગરેટની મઝા લઈ શકે, પણ છોકરીઓ સંસ્કારનું પુતળુ છુ, તેઓ તો આવુ જ કરી ના શકે., લગ્ન પહેલા મારે એક સ્ત્રી સાથે પ્રેમ હતો , તેવુ પતિ લગ્ન બાદ પણ પોતાની પત્નીને કહી શકે, પણ પરણિત સ્ત્રી જો લગ્ન પહેલાના કોઈ સંબંધની વાત કરે તો તેને મૃત્યુ પર્યત પોતાની પવિત્રતાના પુરાવા આપવા પડે છે.

આપણે ત્યાં સ્ત્રીની સ્વંતત્રતા તરત પ્રેમને  સેકસ અને સંસ્કાર સાથે જોડી દેવામાં આવે છે, તેના કારણે તમામ પ્રકારના માનસીક પ્રશ્ન ઉભા થાય છે, સ્ત્રી મીત્ર હોય તો તેની સાથે બે પુરૂષો વચ્ચે હોય તેવી મીત્રતા હોઈ જ  શકે નહીં તેવુ પણ મન તરત રેકોર્ડ કરી લે છે. બે પુરૂષ મીત્રો સતત સાથે ફરતા જોવા મળે તો આપણને કયારેય તેવો વિચાર આવતો નથી તેમની વચ્ચે જાતીય સંબંધ હશે, પણ જો સ્ત્રી અને પુરૂષ સસત સાથે જોવા મળે તો આપણને ગરબડ લાગે છે. સ્ત્રી અને પુરૂષને સાથે જોઈ આપણને ગરબડ લાગે ત્યાં સુધી પણ મને વાંધો નથી, માની લઈએ કે કદાચ બંન્ને એકબીજાને પસંદ કરતા હશે, પણ તે  સ્ત્રી ઉપર આપણે ચાલુ હોવાનું લેબલ મારી દઈએ છીએ, આપણે એવુ ધારી લીધુ છે કે પુરૂષ પરણિત હોય તો પણ તેને બીજી સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખવાનો અધિકાર છે, પણ સ્ત્રીનો સંબંધ જો એક કરતા વધુ પુરૂષ સાથે હોય તો તે ચાલુ જ છે.

પીંક ફિલ્મની કથાથી તમે જરા પણ વિપરીત વાત કરો તો કદાચ તમારી ગણતરી જુનવાણી વિચાર ધારામાં માનનાર લોકો સાથે પણ થઈ શકે, પીંકમાં સ્ત્રીઓની જે સ્વતંત્રાની વાત છે ત્યાં સુધી હું પુરેપુરો સંમત્ત છુ, સ્ત્રી જે રીતે ઈચ્છે તેવી પોતાની જીંદગી જીવી શકે તેની સાથે મને જરા પણ વાંધો નથી, કદાચ આવતીકાલે મારી દિકરી પણ મારી માન્યતાઓની વિપરીત કોઈ વાત મને પણ કરી શકે છે તે વિચારને ધ્યાનમાં રાખી હું આ વિધાન કરી રહ્યો છું. છતાં હજી સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા સ્વીકારતા આપણને વર્ષો નિકળી જશે, ત્યારે સ્ત્રીની સ્વતંત્રતાને ચાલુ  છોકરીનું લેબલ લાગે નહીં તેની તકેદારી પણ તેણે જ રાખવી પડશે તે કેવી રીતે થઈ શકે તેની ચર્ચા કરતો નથી કારણ તેના ધોરણો દરેક ઘટના અને સમય પ્રમાણે અલગ અલગ હોઈ શકે છે. સાથે પોતાને મળેલી સ્વતંત્રતામાં પોતાની સલામતી પણ પોતે જ કરવી પડશે.

વિષય પોતાની અંદર જ બહુ ગુચવાયેલો છે. એટલે દિવસો સુધી વાતો કરીએ તો પણ કોઈ એક નિર્ણય ઉપર આવી શકાય તેમ નથી, દરેક ઘરની વાત છે દરેક સ્ત્રીની વાત છે ત્યારે દરેકને પોતાના નિયમો અને ધોરણોમાં પોતાનો નિર્ણય કરવાનો છે. છતાં એક વખત પીંક ફિલ્મ જોઈ જવી જોઈએ તેવો મને લાગે છે.

6 comments:

 1. Yes agreed- we have different rules for ladies in our society. and it's take time to change our men's world.

  ReplyDelete
 2. गूढ़ अने विषय नी गहनता रूबरू चर्चा मांगी ले छे ।

  ReplyDelete
 3. गूढ़ अने विषय नी गहनता रूबरू चर्चा मांगी ले छे ।

  ReplyDelete
 4. This is human being as and when we show somebody's daughter or a sister in such a position we utter that useless word but when we see our own daughter or sister we never speak any thing

  ReplyDelete